Přešli jsme na Facebook!!! - https://www.facebook.com/pages/Projekt-1645/828838723819579

 

 

 

V roce 1645 se po celé Evropě zuřící konflikt, dnes známý jako třicetiletá válka, začal chýlit ke konci.

Nemalou měrou k tomu přispěly dvě zásadní události, které se obě odehrály na našem území. Těmito událostmi byla bitva u Jankova, která se uskutečnila 6. března 1645, a obléhání města Brna, které trvalo od 3. května do 23. srpna 1645. Oběma událostem je však věnována menší pozornost, než by si zasloužily, neboť je v historickém povědomí zcela zastiňuje bitva na Bílé hoře. Vzhledem k blížícímu se výročí obou střetů v roce 2015 jsme se rozhodli tyto události zvýraznit a v rámci projektu k nim shromáždit a zpřístupnit informační a znalostní bázi orientovanou právě na rok 1645. 

Stěžejním úkolem a hlavní náplní Projektu 1645 je sloužit jako znalostní báze nejen pro sesterský projekt Jankow1645, ale pro všechny události odehrávající se na našem území, které jsou spojené s koncem třicetileté války.

 

 

 

Obrazovou publikaci Jankow 1645 můžete zakoupit pomocí formuláře na stránkách Historického klubu  , a ve vybraných prodejnách a infocentrech v lokalitě Jankovské bitvy.