JANKOW1645 – úvodní informace k focení

17.09.2013 13:42

Vážení kolegové

Přes komplikace, které nám způsobily a zřejmě ještě způsobí plánované předčasné volby, avizovaný termín focení 25-28. října (tedy víkend prodloužený o státní svátek) platí.

Pro předčasné volby v každém případě platí, že kdokoli z Vás bude chtít, bude mít příležitost svou občanskou povinnost splnit. Počítáme s tím, a jsme na to připraveni podmínkami i časovým harmonogramem. Pokud budete vybaveni voličskými průkazy, je možné absolvovat volby v přilehlé obci Ratměřice, od jejich starosty máme podporu pro naše konání.

Konkrétní časy a termíny příjezdů a odjezdů na akci (kdo-kdy-kam…) jsou závislé na dalších okolnostech (zejména na rozdělení do fotografovaných skupin podle scénáře, atd.) proto je definitivně oznámíme později.

Prosíme Vás o pochopení záměru akce, že se nejedná o bitvu, táboření, nebo jakoukoli formu LARP, ale o focení do knihy. Tedy o inscenované fotografie situací, o kterých má producent knihy i autor fotoscénáře poměrně jasnou představu.

Přesto si myslíme, že půjde celkově o příjemnou naprosto nevšední akci. Bude to jistě pro nás všechny nevšední příležitost a zajímavý zážitek už jen z toho titulu, že se budou fotit reálu co nejpodobnější situace na autentických místech.

Abychom předešli pracnému a možná i potenciálně emotivnímu řešení situací při rozdělování rolí až na place, chtěli bychom vyspecifikovat naše potřeby pokud možno předem. A podle získaných informací se předem připravit.

Je tedy velmi pravděpodobné, že bude nutné v určitých případech rozdělit vaše navyklá řazení a sestavení jednotek, nepoužít nějaké vybavení, nebo naopak použít vybavení zapůjčené. Prosíme proto, abyste i s těmito podmínkami počítali.

 

Účastníci akce budou dále rozděleni organizátory a realizátorem projektu do několika skupin, kromě štábu, který se bude pohybovat v civilu, půjde o tyto skupiny:

S – speciální charaktery – vybrané, jasně identifikovatelné postavy. Velitelé, praporečníci (2-3), důstojníci, poddůstojníci, bubeníci (1-3), dělostřelectvo, jezdectvo…

A-    první plán – vojáci s výstrojí a detaily, i typově odpovídající pro období 1645

B-    druhý plán – vojáci s přijatelnou výstrojí pro období 1645

C-    doplňující osoby (až v případě nedostatečné kapacity skupin A a B) – vojáci s výstrojí odpovídající třicetileté válce

 

Jedná se o obrazy z bitvy vesměs podle dochovaných rytin, ve fotoscénáři není bohužel prostor pro ženy, ani pro neevropské oblečení (poláky, kozáky, uhry…), nestandardní jednotlivce nebo jednotky, opěšalé jezdce v jejich výzbroji a podobně. Děkujeme za pochopení a respektování režijního záměru, určitě se nejedná o diskriminaci, genderovou nekorektnost, nebo ignoranci. S prostředky které jsou k dispozici je možné kvalitně obsáhnout pouze vybrané situace z bitvy…

 

Podmínky výběru osob do skupiny „S“, a požadavky na jejich vzhled, vybavení atd. budou řešeny přímo s vybranými jedinci či skupinami, které individuálně oslovíme.

 

Obecné podmínky, platné pro skupiny A, B, C jsou následující:

Potřebujeme pěší vojáky – mušketýry a pikenýry evropského střihu, které můžeme použít v řazení jednotek.

Znalost a zkušenost ve vojenském drilu s těmito zbraněmi je skupinu „A“ vyžadovaná.

Pro skupinu B, C není znalost a zkušenost vojenského drilu s mušketou či píkou podmínkou, ale je vítaná. Zde se nabízí možnost pro zájemce z řad opěšalých jezdců, nepravidelných střelců a ostatních osob. Pokud budou mít odpovídající oblečení a vzhled, mohou se zúčastnit jako pikenýrský, případně mušketýrský „kompars“.

Přesto, že preferujeme vybavení a zejména oblečení zaměřené na brzké jaro roku 1645, nemusí se pro skupinu „B“ jednat o oblečení kompletní, v podstatě je pro zachování požadovaného vizuálu potřebný svrchník - typu kabátu, jednoduchého kazaku, či odpovídajícího pláště, který většinou na postavě dominuje, a skrývá věci pod ním.

 

Detaily ohledně výstroje, výzbroje a dalšího vybavení budou následovat v dalších sděleních.

 

Zatím Vás prosíme, abyste nás co nejdříve informovali o předpokládaných počtech osob – zájemců z Vašich řad společně s informací o zařazení ke zbrani, a předpokládané úrovni oblečení pro rok 1645 (např. mám/budu mít komplet, budu mít pouze svrchník, budu mít oblečení mimo období…)

 

Děkujeme a velmi rádi se s Vámi k tomuto tématu osobně setkáme na Bílé Hoře.